William Bissens (1836-1913) statue af Anders Sandøe Ørsted i Ørstedsparken, København. Opstillet d. 27. august 1902 i det nordvestlige hjørne af parken. Legatet var med til at støtte den indsamling der lå bag opstillingen af statuen.

Legatets historie

 

Det Anders Sandøe Ørstedske Priismedalje-Legat er et mindelegat for Anders Sandøe Ørsted. Det blev stiftet d. 29. maj 1851 til erindring om 50 års dagen for Ørsteds indtræden i statens tjeneste, som assessor i Hof- og Stadsretten. Ørsted fik på denne dato tildelt æren af en hædersmedalje i guld, som dog endnu ikke var fremstillet (der var i stedet lavet to store gips-skitser over medaljen) og som derfor først blev overleveret på hans fødselsdag d. 21. december 1851. 

Helt fra start havde legatet to funktioner - 1) at hædre forfatteren af et betydningsfuldt værk indenfor retsvidenskaben og 2) at uddele en belønning for en besvarelse af en prisopgave. Der var herfor to forskellige størrelser af guldmedaljer, hvor den største blev kaldt Hædersmedaillen (det var den Ørsted selv fik) og den mindre kaldtes Priismedaillen (blev senere til legatets sølvmedalje). Oprindeligt, såvel som nu, uddeles Hædersmedaljen kun med store mellemrum. Senest blev den tildelt Ole Lando i 2010. 

Der kom sjældent svar på de prisspørgsmål, som den oprindelige priismedalje kunne tildeles på baggrund af. Til at starte med udskrev bestyrelsen hvert fjerde år på Ørsteds fødselsdag en prisopgave. De otte første opfordringer fik intet svar. Først en opgave for 1883-1885 om Højesterets indretning blev besvaret af Sophus Vedel. Derefter var der igen 7 opfordringer, hvoraf kun 1 opfordring blev besvaret. Der var der til gengæld to der forsøgte, men blot én blev belønnet. Den oprindelige priismedalje i guld er kun blevet uddelt 7 gange.

Bestyrelsen valgte at ændre priismedaljen til en sølvmedalje der uddeles med jævne mellemrum. Den tildeles for en almen indsats, men er knyttet til et værk. Det blev besluttet at lade medaljen udføre i sølv og lade den have samme størrelse som Hædersmedaljen - i stedet for at være en markant mindre udgave i guld. Hædersmedaljen/guldmedaljen er med tiden blevet en medalje der tildeles for en livslang fremragende indsats for retsvidenskaben. På denne måde har legatet stadig to funktioner.

I 2010 blev landsdommer, dr.jur. Svend Danielsen og professor Lennart Lynge Andersen de første der modtog legatets sølvmedalje for værket ”Urimeligt stillede ægtefæller- samspillet mellem familieret og aftaleret”. I 2015 modtog Joseph Lookofsky sølvmedaljen for ”Understanding the CISG” og Karsten Revsbech modtog sølvmedaljen for ”Forvaltningsret - almindelige emner”. Gorm Toftegaard Nielsen (”Straffesagens gang”) og Jens Kristiansen (”The growing conflict between European uniformity and national flexibility”) modtog begge sølvmedaljen i 2016.

Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedalje-Legats sølvmedalje

Medaljerne

Både guld og sølv-medaljerne har på den ene side Ørsteds portræt og på den anden en siddende kvindefigur - "Eftertænksomheden". Teksten er på den ene side "Hjertelig og vennesæl" og "Grundig og utrættelig". Under Ørsteds navn står der "Fra skiønsomme samtidie", idet legatet blev stiftet ved en indsamling. 676 bidragsydere (40 fra Norge) havde indsamlet penge til legatet og hædersmedaljen til Ørsted i 1851.