Medaljemodtagere

 

Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaljelegat Hædersmedalje/Guldmedalje:

1. Anders Sandøe Ørsted, 1851

2. A. W. Scheel, 1863 - "Person- og Familieretten"

3. C. F. Allen (Dr. Phil), 1871 - "De Tre Nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første, Gustav Vasa, Grevefeiden 1497-1536"

4. Johannes Nellemann, 1875 - "Forelæsninger over den ordinære civile procesmåde", "Civilprocessens almindelige del" og "Læren om eksekution og auktion"

5. T. H. Aschehoug (norsk), 1875 - "Norges offentlige ret"

6. Edvard Holm (Dr. Phil), 1891 - "Danmark-Norges indre historie fra 1660 til 1720"

7. C. Goos, 1895 - "Indledningen til den danske strafferet" og "Den danske strafferets alm. del. 1", "Forelæsninger over den almindelige retslære" og "Den danske strafferets specielle del"

8. Julius Lassen, 1899 - "Håndbog i obligationsretten"

9. Francis Hagerup (norsk), 1907 - "Forelæsninger over den norske civilproces"

10. Harald Westergaard (økonom), 1911 - "Mortalität und Morbilität" og "Skrift om statistikkens Teori"

11. Troels-Lund (Dr. Phil), 1915 - "Dagligt liv i Norden"

12. Frederik Vinding Kruse, 1935 - "Ejendomsretten"

13. Paul Johannes Jørgensen, 1943 

14. Henry Ussing, 1943

15. Poul Andersen, 1955

16. Carl Jacob Arnholm (norsk), 1967

17. Alf Ross, 1971

18. Ernst Andersen, 1978

19. Knud Illum, 1978

20. Johannes Andenæs (norsk), 1984

21. Bernhard Gomard, 1995

22. Knus Waaben, 1998

23. Carsten Smith, 2002

24. Ole Lando, 2010

 

Prismedalje i guld – besvarelse af prisspørgsmål:

1. Sophus Vedel, 1886

2. Hjalmar Elmquist, 1917

3. Sven Clausen, 1919

4. Johannes Hansen, 1934

5. Povl Bang-Jensen, 1934

6. Thøger Nielsen, 1946

7. Ditlev Tamm, 1973

 

Prismedalje i sølv:

1. Svend Danielsen, 2010 - "Urimeligt stillede ægtefæller- samspillet mellem familieret og aftaleret”

2. Lennart Lynge Andersen, 2010 - "Urimeligt stillede ægtefæller- samspillet mellem familieret og aftaleret”

3. Joseph Lookofsky, 2015 - ”Understanding the CISG” 

4. Karsten Revsbech, 2015 - "Forvaltningsret - almindelige emner"

5. Gorm Toftegaard Nielsen, 2016 - ”Straffesagens gang”

6. Jens Kristiansen, 2016 - ”The growing conflict between European uniformity and national flexibility”

7. Torsten Iversen, 2019 - 

8. Linda Nielsen, 2019 - 

9. Bo von Eyben, 2019 -